Uw gegevens

Om onze dienstverlening uit te voeren leggen wij persoonsgegevens van onze relaties vast. Uiteraard gaan wij daar zorgvuldig mee om en voldoen wij aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de onderstaande documenten geven wij inzicht in welke gegevens wij vastleggen en hoe wij daarmee omgaan.

Privacykaart: beknopt document met de meest essentiële informatie
Privacystatement: volledige beschrijving van ons beleid m.b.t. persoonsgegevens
Bezoekadres:
Patersplein 1
6351 EW Bocholtz

Postadres:
Postbus 20017
6350 AA Bocholtz

Telefoon: 045 - 568 81 00
Telefax : 045 - 568 81 01
E-mail: info@vdlinden.nl