Dienstverleningsdocumenten

Een aantal jaar geleden werden financiële dienstverleners verplicht om in een dienstverleningsdocument vast te leggen hoe zij hun werkzaamheden verrichten. Op die manier kunt u als klant vooraf bijvoorbeeld precies zien met wie u te maken heeft, op welke wijze u geadviseerd wordt en hoe u gaat betalen voor die dienstverlening.
Ons eigen algemene dienstverleningsdocument geeft de meest uitgebreide informatie over onze dienstverlening:
Voor bepaalde adviezen eist de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat wij een dienstverleningsovereenkomst opstellen volgens hun eigen format. Onderstaand treft u al die documenten aan: Als lid van Adfiz conformeren wij ons tenslotte aan de Gedragscode Zorgcollectiviteiten en hebben daarom een aparte dienstenwijzer opgesteld voor deze contracten.
Bezoekadres:
Patersplein 1
6351 EW Bocholtz

Postadres:
Postbus 20017
6350 AA Bocholtz

Telefoon: 045 - 568 81 00
Telefax : 045 - 568 81 01
E-mail: info@vdlinden.nl