Polisvoorwaarden

Met alleen een polisblad weet u meestal nog steeds niet precies waarvoor u verzekerd bent. In de polisvoorwaarden staat de dekking van een polis precies beschreven en bovendien worden daar de wederzijdse verplichtingen tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer vastgelegd. Mocht u na het lezen van de voorwaarden van uw polis toch nog vragen hebben, neem dan even contact met ons op.

Polisvoorwaarden Van der Linden Assuradeuren
Polisvoorwaarden andere verzekeraars (PolisvoorwaardenOnline van Moneyview)
Bezoekadres:
Patersplein 1
6351 EW Bocholtz

Postadres:
Postbus 20017
6350 AA Bocholtz

Telefoon: 045 - 568 81 00
Telefax : 045 - 568 81 01
E-mail: info@vdlinden.nl