Klachtenbehandeling

Uiteraard doen wij onze uiterste best om de dienstverlening aan u op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Desondanks kan het natuurlijk gebeuren dat wij een foutje maken of anderszins niet voldoen aan uw verwachtingen. Wij verzoeken u vriendelijk om in dat geval zo snel mogelijk contact op met ons op te nemen zodat wij uw klacht kunnen verhelpen. Wij hebben daarvoor een interne klachtenprocedure opgesteld voor alle medewerkers. Alle klachten worden geregistreerd en de voortgang van de behandeling wordt gevolgd. Wanneer u een kwestie liever direct met onze directie bespreekt kan dat natuurlijk ook altijd!

Indien wij er samen toch niet uit zouden komen kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ons aansluitnummer bij het Kifid is 300.009160 Het Kifid neemt een klacht uitsluitend in behandeling wanneer onze eigen klachtenprocedure niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

U kunt het Kifid op diverse manieren bereiken:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900-3552248 (10 ct/min.)
E-mail: info@kifid.nl
Internet: www.kifid.nl
Bezoekadres:
Patersplein 1
6351 EW Bocholtz

Postadres:
Postbus 20017
6350 AA Bocholtz

Telefoon: 045 - 568 81 00
Telefax : 045 - 568 81 01
E-mail: info@vdlinden.nl