Schadebehandeling

Veelgestelde vragen

Wat betekent garantie tegen onderverzekering?

Garantie tegen onderverzekering zorgt ervoor dat uw volledige schade vergoed wordt. Onderverzekering betekent namelijk dat de verzekerde som op uw polis lager is dan de werkelijke
waarde van uw woonhuis of inboedel. De garantie zorgt ervoor dat een eventuele onderverzekering voor u geen vervelende gevolgen heeft.
Op uw polis en/of in de polisvoorwaarden ziet u of de garantie in uw geval van toepassing is.

Wanneer stuurt mijn verzekeraar een schade expert langs?

In beginsel zijn er twee redenen om een expert in te schakelen. Ten eerste gebeurt dit wanneer de schade boven een bepaald bedrag geschat wordt. Dat grensbedrag verschilt per verzekeraar en soort verzekeringen.
Ongeacht het bedrag kan een expert ook ingeschakeld worden bij onduidelijkheid over de schadeoorzaak.
» meer veelgestelde vragen.

Meer informatie

Bezoekadres:
Patersplein 1
6351 EW Bocholtz

Postadres:
Postbus 20017
6350 AA Bocholtz

Telefoon: 045 - 568 81 00
Telefax : 045 - 568 81 01
E-mail: info@vdlinden.nl

bel ons direct