Particuliere Financiële Planning

Ieder van ons heeft wensen, doelen en misschien wel dromen maar die moeten ingepast worden in de financiële positie. Een financieel planner helpt je om de wensen en doelstellingen in kaart te brengen en een financieel op te stellen om die te verwezenlijken. Inzicht in jouw financiële heden en toekomst geeft je de kracht om zelf bewuste keuzes te kunnen maken.

In drie stappen naar een persoonlijk financieel plan

1. Gesprekken

Voor een persoonlijk financieel plan is uiteraard informatie nodig. Deels is dat harde informatie zoals gegevens over jouw inkomen, vermogen, schulden, enzovoort maar wij vinden de zachtere informatie minstens zo belangrijk. In gesprekken met jou proberen we te achterhalen wat jouw wensen en doelstellingen zijn. Soms zijn bepaalde doelstellingen niet verenigbaar en dan kunnen we samen gaan ontdekken welke de belangrijkste zijn.

2. Financieel plan

Al deze informatie verwerken we in een rapportage. Die heeft de vorm van een op maat gesneden, integraal financieel plan. Dit beschrijft je huidige en toekomstige financiële situatie. En het maakt duidelijk wat je al goed hebt geregeld en wat je nog moet aanvullen of bijsturen. Samen bespreken we het plan want als het goed is moet jij je daarin herkennen.

3. Financieel advies

Aan de hand van het persoonlijk financieel plan bespreek je met je financieel planner de haalbaarheid van je wensen en ambities. Als laatste geven wij jou adviezen over de verbeteringen die je zou kunnen aanbrengen om jouw doelstellingen te realiseren.

Regelmatige update

Elk persoonlijk financieel plan is natuurlijk een momentopname. Je leven staat immers niet stil. Het is daarom verstandig om je persoonlijk financieel plan geregeld samen met de financieel planner tegen het licht te houden. Zo kun je tijdig bijsturen als dat nodig is.

Veelgestelde vragen

Ik heb geen vast contract, kan ik toch een hypotheek krijgen?

Ja dat kan. Wanneer je al minstens 3 jaar werkt kunnen we eventueel uitgaan van het gemiddelde inkomen over de laatste 3 jaar.

Wanneer moet ik naar mijn pensioen kijken?

Bij veranderingen in je persoonlijke leven is het belangrijk na te gaan of deze gevolgen hebben voor je pensioen. Veranderingen die in ieder geval gevolgen hebben voor je pensioen zijn: een nieuwe baan, in deeltijd
/>gaan werken, onbetaald verlof, werkloos worden, gaan samenwonen, kinderen krijgen, scheiden, overlijden, voor je zelf beginnen, arbeidsongeschikt worden, naar het buitenland verhuizen.
En als er een tijdje
niets verandert is het wel goed om elke paar jaar eens te bekijken of alles zich nog ontwikkelt zoals gepland.

Ik heb geen vast contract, bouw ik nu toch pensioen op?

In diverse wetten wordt in Nederland de gelijke behandeling voor pensioen afgedwongen. Zo mag er geen onderscheid worden gemaakt op grond van o.a. geslacht, aard van het dienstverband (voltijd/deeltijd) en de
duur van het dienstverband (bepaald of onbepaald). Als er een pensioenregeling is binnen jouw bedrijf dan moet die in beginsel dus ook gelden voor de medewerkers zonder een vast contract.
» meer veelgestelde vragen.
Bezoekadres:
Patersplein 1
6351 EW Bocholtz

Postadres:
Postbus 20017
6350 AA Bocholtz

Telefoon: 045 - 568 81 00
Telefax : 045 - 568 81 01
E-mail: info@vdlinden.nl

bel ons direct