Auto(verzekeringen)

Het afsluiten van een autoverzekering lijkt simpel en is snel gebeurd maar hoe weet u zeker dat u de juiste keuzes heeft gemaakt? Het vinden van de goeie antwoorden begint vaak bij het stellen van de juiste vragen en dat is precies wat wij doen.
Zo ligt het bijvoorbeeld voor de hand om een wat oudere auto niet meer volledig casco te verzekeren maar kunt u het geld voor een opvolger ophoesten als het misgaat? Vervoert u regelmatig ook anderen in de auto dan is een inzittendenverzekering al snel verstandig. Maar moet dan de goedkopere ongevalleninzittenden zijn of toch de iets duurdere maar veel uitgebreidere schadeverzekering inzittenden?
Samen met u inventariseren wij uw behoeften en zoeken een passende verzekering!

En hoe zit het dan bij schade?
Op het moment van schade merkt u wat de waarde van uw verzekering en uw adviseur is. Vindt u het prettig om naar uw eigen reparateur te gaan dan is het wel belangrijk om een polis te kiezen waarbij dat mogelijk is.
De goedkoopste polissen kennen vaak harde eisen wat betreft schadesturing. Dat hoeft helemaal geen probleem te zijn maar u moet het wel even weten.
Voor onze eigen polissen van Van der Linden Assuradeuren werken wij trouwens samen met vele professionele regionale partners, afwijkend van de landelijke netwerken. Voor nieuwe auto‘s kennen vrijwel alle polissen een nieuwwaarderegeling. Dat varieert van 12 tot 48 maanden maar ook de voorwaarden verschillen. In de polis van uw dealer geldt de uitgebreide nieuwwaarde vaak alleen bij aanschaf van hetzelfde merk.

Veelgestelde vragen

Ik heb tijdelijk geen auto en dus geen autoverzekering meer. Kan ik mijn schadevrije jaren behouden?

Als u uw autoverzekering beëindigt, blijven uw schadevrije jaren nog 1 jaar geldig. Bij sommige verzekeraars blijven uw opgebouwde schadevrije jaren zelfs tot 3 jaar geldig. Dit kan u bij hervatting van uw autoverzekering een flinke korting op uw premie opleveren!

Wat is een beperkt casco-dekking?

Schade aan de eigen auto wordt cascoschade genoemd en onder deze dekking valt een beperkt aantal oorzaken. De exacte dekking staat in de polisvoorwaarden maar meestal gaat het
om gebeurtenissen als:
- brand en blikseminslag
- diefstal, joy riding en inbraak
- storm- en hagelschade
- botsing met loslopende dieren en vogels
- ruitbreuk

Hoe worden mijn schadevrije jaren berekend?

Bij het afsluiten van uw eerste autoverzekering start u met 0 schadevrije jaren en krijgt u 1 schadevrije jaar toegekend voor elk jaar dat u geen schade claimt. Veroorzaakt u in een jaar wel
schade dan valt u terug in schadevrije jaren conform de regeling in uw polisvoorwaarden. Die terugval is normaal gesproken meer dan 1 jaar.
Uw verzekeraar is verplicht het actuele aantal schadevrije jaren jaarlijks aan u op te geven, bijvoorbeeld op uw polis.

Heb ik dekking bij rijden onder invloed?

Elke autoverzekeraar kent in zijn polisvoorwaarden uitsluitingen voor het rijden onder invloed. De schade die u veroorzaakt aan uw eigen auto ("cascoschade") zal nooit vergoed worden en
de meeste verzekeraars zullen de schade die zij moeten uitkeren aan een derde op u gaan verhalen. Bij letselschades kan het dan zomaar gaan over bedragen met 5 of 6 nullen!
Daarnaast zal de verzekeraar waarschijnlijk ook uw polis opzeggen en wordt u geregistreerd in het centrale informatie systeem van alle verzekeraars gezamenlijk. Dat leidt ertoe dat u
grote problemen zult krijgen bij het aanvragen van nieuwe verzekeringen.
Alcohol en deelname aan het verkeer verhoogt het risico op verkeersslachtoffers en schade. Het voorkomen van verkeersslachtoffers door rekening te houden met de alcoholconsumptie
weegt daarbij overigens in alle opzichten zwaarder dan de gevolgen voor de autoverzekering.

Kan ik de auto van mijn zoon op naam van mijn vrouw verzekeren?

Voor jongeren gelden bij verzekeraars vaak verhoogde premies en eigen risico's en bovendien hebben zij geen of heel weinig schadevrije jaren opgebouwd. De verleiding is dan groot om
de auto van de kinderen "op naam van" een ouder te verzekeren. Dat is echter geen goed idee als er (bijna) altijd door het kind in de auto gereden wordt.
Bij de aanvraag van de polis wordt namelijk gevraagd naar de regelmatige bestuurder en de leeftijd van die bestuurder is bepalend voor de premie. Wanneer de aanvraag bewust onjuist
wordt ingevuld pleegt u feitelijk verzekeringsfraude en dat kan tot heel vervelende gevolgden leiden wanneer dit later ontdekt wordt. Meest voor de hand liggende gevolgen:
- de verzekering zal worden opgezegd door de verzekeraar
- de geclaimde schade zal niet worden betaald of reeds betaalde schade zal verhaald worden
- registratie in het CIS-systeem hetgeen leidt tot problemen bij de reguliere acceptatie van andere verzekeringen
Om deze problemen voor u te voorkomen werken wij niet mee aan dergelijke constructies en adviseren wij u de auto te verzekeren op basis van de juiste regelmatige bestuurder.

Wanneer kan ik mijn particuliere polis beëindigen?

De meeste particuliere polissen kennen een eerste contractstermijn van 1 jaar. Na dat eerste jaar kan de verzekering dan dagelijks opgezegd worden, vaak met een opzegtermijn van 30
dagen.
Zowel
kortere als langere termijnen kunnen overigens voorkomen. In de polis + voorwaarden vindt u de regels voor uw polis.

Hoe zit het met die nieuwwaarderegeling?

Op vele polissen is een zogenaamde nieuwwaarderegeling van toepassing die ervoor zorgt dat je bij een total loss of diefstal een bedrag krijgt uitgekeerd waarmee je een nieuwe soortgelijke auto kunt kopen. De exacte
inhoud van de regeling is echter zeer verschillend tussen verzekeraars onderling. Zo geldt de regeling vaak alleen bij een auto die je ook nieuw gekocht en varieert de duur van de regeling enorm. Vaak is het tenminste 1
jaar maar ook termijnen van 3 jaar komen voor. Bij polissen van het eigen automerk geldt de nieuwwaarderegeling vaak alleen wanneer je na de schade ook weer hetzelfde merk auto koopt.
» meer veelgestelde vragen.
Twijfelt u of uw schade onder een verzekering valt? Neem voor de zekerheid altijd even contact op!
- Drs. Roger van der Linden
Voorkomen is nog altijd beter dan verzekeren!
- Anja Borjans
Voorkomen is nog altijd beter dan verzekeren!
- Miranda Hodiamont-Lemmens
Wist u dat de BM-trede op uw polis niet hetzelfde is als uw aantal schadevrije jaren?
- Miranda Hodiamont-Lemmens
Bezoekadres:
Patersplein 1
6351 EW Bocholtz

Postadres:
Postbus 20017
6350 AA Bocholtz

Telefoon: 045 - 568 81 00
Telefax : 045 - 568 81 01
E-mail: info@vdlinden.nl

bel ons direct