Arbeidsongeschiktheid ondernemer

Als ondernemer wil je vooral tijd steken in jouw eigen bedrijf en vooral niet bezig zijn met allerlei randzaken zoals bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar wat als je door ziekte of ongeval niet meer bezig kunt zijn met jouw eigen bedrijf? Samen met jou kijken we naar de risico's en de mogelijkheden om die te verzekeren en daar komt meer bij kijken dan je zou denken.
Een ondernemer is zelf verantwoordelijk voor het risico van arbeidsongeschiktheid en het aantal keuzes dat daarbij op hem of haar afkomt is enorm. Wij helpen je om de juiste keuzes te maken door de berg informatie samen met jou te vertalen naar bruikbare kennis. We onderkennen daarbij meerdere fases en die lichten we hieronder toe.

Inventarisatie

Elke ondernemer is anders en daarom is deze fase zo ontzettend belangrijk. Het gaat niet alleen om jouw financiële verleden en de huidige situatie maar vooral ook om de plannen en wensen voor de toekomst. Vaak hangt het lot van het bedrijf volledig af van de inzet van de ondernemer maar misschien kun je tijdens periodes van arbeidsongeschiktheid (tijdelijk?) ook wel prima vervangen worden door b.v. een medewerker. Ben je bereid om iets anders te gaan doen als je niet meer in staat bent om jouw eigen beroep uit te oefenen? Zijn er afspraken gemaakt met andere directeuren of vennoten en kan jouw privé partner misschien wel iets meer gaan werken als het bij jou tegenzit?
Deze en heel veel andere vragen proberen we samen te beantwoorden in onze inventarisatie.

Analyse

Alle informatie die we geïnventariseerd hebben koppelen we aan de kennis en ervaring die we zelf opgebouwd hebben op dit gebied. Samen moet dat leiden tot een helder beeld van jouw risico's rondom arbeidsongeschiktheid. Financiële en niet-financiële zaken worden gecombineerd in een situatieschets zodat precies duidelijk is in welke situatie jij nu zit en welke wensen ingevuld moeten worden.

Advies

Om vanuit de situatie naar een gewenste situatie formuleren wij een advies en geven daarbij duidelijk aan welke keuzes volgens ons belangrijk zijn. Vaak is een verzekering noodzakelijk om het risico af te dekken maar er zijn zeker ook andere manieren om te zorgen dat de inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid, al dan niet tijdelijk, wordt opgevangen. Denk ook eens aan bestaande reserves maar ook afspraken met mededirecteuren kunnen een (gedeeltelijke) oplossing zijn.
Een verzekering dient zoveel mogelijk afgestemd te zijn op de andere voorzieningen. Een langere eigen risico periode of bijvoorbeeld een hogere uitkeringsdrempel kunnen de premie drukken. Reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn niet altijd beschikbaar en dan is het goed om ook de mogelijkheden van een bijvoorbeeld een vangnetverzekering of een vrijwillige verzekering bij het UWV te bekijken.
Wij vinden het belangrijk dat jij als ondernemer bewuste keuzes maakt en stellen jou in staat die keuze gefundeerd te maken.

Nazorg

Het leven van een ondernemer is per definitie dynamisch en daarom is het goed om periodiek weer even stil te staan bij arbeidsongeschiktheid. Zijn de gegevens uit de inventarisatie nog actueel, is het toekomstbeeld wellicht veranderd of zijn de verzekeringsmogelijkheden veranderd? Misschien concluderen we dan samen dat alles ongewijzigd kan blijven maar zoniet, dan komen we in actie.
Ziek of arbeidsongeschikt? Ook dan staan wij voor je klaar en begeleiden je in het contact met verzekeraar en arbeidsdeskundigen. Polisvoorwaarden en clausules kunnen tricky zijn maar wij weten de weg in de jungle van de kleine lettertjes. Wij zorgen voor de afhandeling zodat jij je kunt richten op jouw herstel en de eigen onderneming.

Veelgestelde vragen

Kan ik zomaar overstappen naar een andere verzekeraar?

Na de eerste contractstermijn (vaak 3 jaar) is een AOV meestal dagelijks opzegbaar maar het is wel van belang om dat pas te doen als jouw verzekering bij een andere verzekeraar als geaccepteerd is.
Zoniet, dan loop je het risico om tijdelijk zonder dekking te zitten en als er net in die periode iets gebeurt wordt het ook moeilijk om alsnog een nieuwe verzekering te krijgen.

Krijg ik bij volledige arbeidsongeschiktheid altijd de uitkering die op de polis staat?

Dat zou je wel denken maar toch is dat niet altijd het geval. We kennen zogenaamde sommenverzekeringen die inderdaad gewoon de bedragen uitkeren die op de polis vermeld staan.
Er bestaan echter ook polisvoorwaarden die bepalen dat de inkomensteruggang leidend is. Mocht u weliswaar medische gezien arbeidsongeschiktheid zijn maar weinig of geen inkomensverlies hebben, dan zal deze
verzekering minder uitkeren. Omdat zo'n verzekering de daadwerkelijke schade verzekert noemt men dit een schadeverzekering.

Moet ik ander werk accepteren als ik arbeidsongeschikt ben?

Dat is afhankelijk van uw verzekeringsvoorwaarden. Inmiddels kennen de meeste verzekeringen een dekking voor zogenaamde beroepsarbeidsongeschiktheid. De beoordeling vindt dan plaats op basis van uw vermogen
om uw eigen beroep uit te oefenen. In particuliere verzekeringen zie je soms ook nog het begrip passende arbeid. Dat is alle arbeid die verricht kan worden, passende bij uw opleiding en ervaring, en die redelijkerwijs
van uw verlangd kan worden.

Wat is mijn eigen risico periode?

De eigen risico periode vindt u terug op uw polis en die kan per verzekerde enorm variëren. In de praktijk zien we meestal eigen risico's tussen 30 dagen en een jaar. Een juiste keuze is van groot belang voor uw dekking
maar ook voor uw premie. Een hoger eigen risico verlaagt uiteraard de premie.
» meer veelgestelde vragen.
Bezoekadres:
Patersplein 1
6351 EW Bocholtz

Postadres:
Postbus 20017
6350 AA Bocholtz

Telefoon: 045 - 568 81 00
Telefax : 045 - 568 81 01
E-mail: info@vdlinden.nl

bel ons direct